Welcome!

Let's get to know each other.

More

Mid JS Developer (React/Node)

W tym projekcie oferujemy:
 • pracę w projekcie międzynarodowym z US, w technicznie bardzo mocnym, międzynarodowym zespole (3 osoby z naszej firmy + kilkanaście z USA i innych krajów)
 • pracę w dużym, odpowiedzialnym systemie o zaawansowanej architekturze, pełnym wyzwań
 • świetną atmosferę w zespole i luźne podejście
 • kreatywną pracę (nie klepiemy, tylko proaktywnie współtworzymy ten produkt)
 • doskonałą organizację pracy, pracę z doświadczonymi Scrum Masterami i Product Ownerami
 • pracę w biurze lub możliwość pracy zdalnej, także po zakończeniu epidemii
 • benefity: płatne dni wolne, prywatną opiekę medyczną, szkolenia min. 4 razy do roku, budżety integracyjne, komfortowe klimatyzowane biura (m.in. w ścisłym centrum Krakowa), inne
 • Wynagrodzenie B2B 11-16k netto+VAT, możliwe też inne formy umowy.
Przykładowe zadania i odpowiedzialności:
 • programowanie nowych funkcjonalności, tworzenie koncepcji
 • bieżące proaktywne proponowanie rozwiązań technicznych
 • pisanie testów (aktualnie 100% nowych funkcjonalności jest otestowanych)
 • praca nad udoskonalaniem i refaktoringiem istniejących części aplikacji
 • praca w scrumowym rytmie dostarczania oprogramowania, współpraca z pozostałymi członkami zespołu.
Poszukiwane kompetencje:
 • min. dwuletnie komercyjne doświadczenie w React.js, Node.js, Javascript ES6 (kompetencje full-stackowe)
 • znajomość Express.js lub Koa.js
 • podstawowe doświadczenie w microservices, RESTful APIs
 • znajomość SQL
 • doświadczenie w pisaniu testów
 • znajomość języka angielskiego.
Mile widziane:
 • doświadczenie w PostgreSQL
 • znajomość Docker, AWS (np. EC2, S3, SES, SQS, RDS, CloudWatch), CI/CD (np. Jenkins)
 • znajomość Jest
 • doświadczenie w ORM
 • React: używanie dumb oraz smart components, React Hooks
 • doświadczenie w Agile scrum/Kanban, Jira
 • w projekcie używamy również: Elasticsearch, Postman, Golang, Python, React Native - możliwość rozwoju w tych technologiach

Zapraszamy!


We’re looking for two fullstack JS developers. We contribute to the development of a global HR/payroll product, in cooperation with a couple of international teams. This product, originating from Texas, is growing very rapidly. As a result, we work hard on keeping the technical stack modern and up-to-date.
If you like challenging work in interesting, big projects, with advanced architecture and business logic, apply now!
What makes this position great:
 • Work in a technically strong, international team (3 people from our company and 15+ from US and other countries)
 • Contribute to a large, ambitious project with advanced architecture
 • Enjoy a productive and fun work environment
 • Complete creative tasks (don’t just execute, we expect you to proactively contribute to the project’s progress)
 • Enjoy a mature work culture and solid organization, working with experienced Scrum Masters and Product Owners
 • Work in the office or remotely
 • Benefits: paid vacation, private healthcare, training min. 4x/year, comfortable, air-conditioned offices (e.g. downtown Kraków), and more!
 • 11-16k PLN netto+VAT B2B, UoP possible
Responsibilities:
 • New feature development, conceptual and design work
 • Proactive recommendation of solutions and approaches
 • Refactoring and improving existing application modules
 • Test writing (currently, we have 100% test coverage of new features)
 • Working in an agile manner, cooperation with other team members
Must-haves:
 • Min. 2-years experience in React.js, Node.js, Javascript ES6 (fullstack skills)
 • Experience with Express.js or Koa.js
 • Basic experience with microservices, RESTful APIs
 • Experience with SQL
 • Experience with test writing
Nice-to-haves:
 • Experience with PostgreSQL
 • Experience with Docker, AWS (e.g. EC2, S3, SES, SQS, RDS, CloudWatch), CI/CD (e.g. Jenkins)
 • Experience with test writing in Jest
 • ORM knowledge
 • React: experience in dumb or smart components, React Hooks
 • Experience in Agile scrum/Kanban, Jira
 • Also used in the project: Elasticsearch, Postman, Golang, Python, React Native (candidates will have the opportunity to develop skills in these technologies)

Interested? Let’s talk. Apply now!

Don't wait, join us today!

jobs@frompolandwithdev.com

Please attach the following clause to your CV:

I hereby give consent for the processing of personal data provided by me in the form of the CV sent to FromPoland With Dev Paweł Kisiel with limited liability, headquarters at Cracow (31-121), ul. Czysta 10/5, NIP: 9372585906, REGON:364817383, (further: „Administrator”) in order to participate in the recruitment process and future recruitments with the same or similar profile (but not for more than three years).

Consent is voluntary but necessary to participate in the recruitment process. I acknowledge that I can withdraw this consent at any time by sending an email to: jobs@frompolandwithdev. Withdrawal of my consent does not affect the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of my consent prior to its withdrawal.

Other openings

Find out what it's like to work with us and see all positions for which we're currently hiring.

Cookies consent

Our website uses "cookies" to give you the best, most relevant experience. Using this website means you accept them. You can change which cookies are set in your browser settings, at any time. Find out more about our cookies here.

X