Technical Support | half-time | SaaS, US

Wspólnie ze zespołem z Texasu rozwijamy BuzzStream.com - globalny, innowacyjny CRM dla marketerów, inteligentnie optymalizujący precyzyjną komunikację z klientami. 

Szukamy osoby, która half-time wesprze nasz techniczny team Customer Support. Zespół jest międzynarodowy, doświadczony, a do tego ceni sobie świetną atmosferę i wysoki poziom zaufania.

Ta praca to:

 • mały team, płaska struktura i bliska współpraca (4 osoby w CS i 4 developerów)
 • minimum formalności i krótki proces decyzyjny
 • możliwość poznania innowacyjnego produktu CRM na poziomie eksperckim
 • kultura organizacyjna zwinnego zespołu z Austin, USA.

Zadania:

 • codzienny kontakt z klientami BuzzStream oraz członkami zespołu (poprzez różne kanały komunikacji)
 • Identyfikacja i opisywanie problemów użytkowników z zachowaniem uzgodnionego czasu reakcji 
 • priorytetyzacja zgłoszeń i błędów według ważności
 • przekazywanie jasno opisanych ticketów programistom
 • bieżące informowanie klientów o postępach i wprowadzonych usprawnieniach z wyrozumiałością i troską o ich “customer experience”

Wymagania:

 • swobodna znajomość angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie w supporcie technicznym (najlepiej z SaaS) oraz w zarządzaniu kolejką ticketów
 • podstawowa znajomość systemów typu CRM oraz narzędzi do komunikacji z klientami
 • sprawne zarządzanie czasem i ustalanie priorytetów
 • proaktywność, zaangażowanie i chęć poznania produktu
 • mile widziane: techniczne aspekty e-mail oraz HTML

Oferujemy:

 • nowy sprzęt do wyboru
 • stabliną i długofalową pracę half-time w preferowanych godzinach 14:00-18:00
 • wynagrodzenie przy half-time: 4-7k netto+VAT/h B2B lub 3-6k brutto UoP
 • MultiSport, “becikowe”, prywatne ubezpieczenie zdrowotne, eventy sportowe i zespołowe, program poleceń, paczki świąteczne
 • elastyczność, zaufanie i wysoką kulturę organizacyjną
 • praca zdalnie lub z biura (w Krakowie lub Bielsku-Białej, możliwość coworkingu w innych miastach)
 • możliwość podróży służbowych do USA.

Nasz proces rekrutacji:

 • 30min wstępnej rozmowy z HR
 • zadanie rekrutacyjne 
 • 60min finalnego spotkania.

O From Poland With Dev

Jesteśmy międzynarodowym zespołem ceniącym rozwijające projekty, relacje międzyludzkie i work-life balance. Pracujemy wyłącznie z klientami z polecenia - dzięki temu nie jesteśmy podwykonawcą i działamy jako bliski partner lub “team extension”, będąc regularnymi członkami zespołów. Cenimy pracę blisko biznesu, swobodę i możliwość wpływania na produkt. Minimalizujemy formalności, bo interesuje nas wydajna, merytoryczna praca i rozwój. Brak dystansu, otwartość, zaufanie i ludzkie podejście to filary naszej codziennej pracy.

 

Zapraszamy - aplikuj również bez CV. Napisz do Eli w razie pytań bądź wątpliwości.

 

— English version —

Together with the Texas team, we develop BuzzStream.com - a global, innovative CRM for marketers, intelligently optimizing precise communication with customers.

We are looking for a half-time specialist who will strengthen our technical Customer Support team. The team is international, experienced, and values a great atmosphere and a high level of trust.

 

What this position entails:

 • small team, flat structure, and close cooperation (4 people in CS and 4 developers)
 • minimum formalities and short decision-making process
 • the opportunity to learn about an innovative CRM at the expert level
 • organizational culture of an agile team from Austin, US.

Daily tasks:

 • constant contact with BuzzStream customers and team members (through various communication channels)
 • identifying and describing user problems while maintaining the agreed response time
 • prioritizing submissions and errors according to their importance
 • distributing clearly described tickets to developers
 • informing customers about progress and implemented improvements on an ongoing basis with understanding and care of their "customer experience"

What we are looking for:

 • fluent knowledge of spoken and written English
 • experience in technical support (preferably with SaaS) and in ticket queue management
 • basic knowledge of CRM systems and tools for communicating with clients
 • efficient time management and setting priorities
 • proactivity, commitment, and willingness to get to know the product
 • nice-to-have: technical aspects of e-mail and HTML

What we offer:

 • new work equipment to choose
 • stable and long-term half-time work, preferably between 2-6 p.m.
 • half-time salary: 4-7k net + VAT / h or 3-6k gross UoP
 • private health care, MultiSportCard, referral program, team and sports events, “baby benefits”, Christmas gifts
 • flexibility, trust, and high organizational culture
 • working remotely or from the office (in Krakow or Bielsko-Biała, possibility of coworking in other cities)
 • the possibility of business trips to the USA.

Our recruitment process:

 • 30 min HR screening
 • recruitment task
 • 60 min final meeting.

Feel free to apply, even without a resume. Reach out to Ela in case of any questions.

Ela Adamus-Wolny
HR&Recruitment Manager
tel.: +48 600 593 770

Don't wait, join us today!

jobs@frompolandwithdev.com

Wyślij swoje CV!

  Cookies consent

  Our website uses "cookies" to give you the best, most relevant experience. Using this website means you accept them. You can change which cookies are set in your browser settings, at any time. Find out more about our cookies here.

  X