From Poland With Dev Paweł Kisiel z siedzibą w Krakowie

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstw, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01.00-2490

pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej aplikacji Share The Board umożliwiającej digitalizację treści pisanych ręcznie i ich udostępnianie w trakcie wideokonferencji oraz zapis w wersji cyfrowej”

Cel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek globalny innowacji produktowej poprzez opracowanie aplikacji do zautomatyzowanej identyfikacji i wektoryzacji treści pisanych ręcznie oraz ich udostępniania w środowisku cyfrowym w czasie rzeczywistym

Planowane efekty:

  • Stworzenie zaawansowanych algorytmów do identyfikacji i wektoryzacji treści pisanych ręcznie
  • Wdrożenie aplikacji wspomagającej pracę zdalną i hybrydową poprzez umożliwienie digitalizacji treści pisanych ręcznie i ich udostępnianie podczas prowadzenia wideokonferencji
  • Przygotowanie rozwiązań optymalizujących działanie systemu przy intensywnym użytkowaniu, które umożliwią pracę osobom posiadającym słabsze łącze komputerowe

Termin realizacji:

01.07.2021 – 30.06.2023

Wartość projektu:

3 711 097,06zł

Kwota dofinansowania:

2 786 732,35zł