From Poland With Dev Paweł Kisiel z siedzibą w Krakowie

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstw, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01.00-2490

pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej aplikacji Share The Board umożliwiającej digitalizację treści pisanych ręcznie i ich udostępnianie w trakcie wideokonferencji oraz zapis w wersji cyfrowej”

Cel projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek globalny innowacji produktowej poprzez opracowanie aplikacji do zautomatyzowanej identyfikacji i wektoryzacji treści pisanych ręcznie oraz ich udostępniania w środowisku cyfrowym w czasie rzeczywistym

Planowane efekty:

  • Stworzenie zaawansowanych algorytmów do identyfikacji i wektoryzacji treści pisanych ręcznie
  • Wdrożenie aplikacji wspomagającej pracę zdalną i hybrydową poprzez umożliwienie digitalizacji treści pisanych ręcznie i ich udostępnianie podczas prowadzenia wideokonferencji
  • Przygotowanie rozwiązań optymalizujących działanie systemu przy intensywnym użytkowaniu, które umożliwią pracę osobom posiadającym słabsze łącze komputerowe

Termin realizacji:

01.07.2021 – 30.06.2023

Wartość projektu:

3 711 097,06zł

Kwota dofinansowania:

2 786 732,35zł

Cookies consent

Our website uses "cookies" to give you the best, most relevant experience. Using this website means you accept them. You can change which cookies are set in your browser settings, at any time. Find out more about our cookies here.

X