We think in two languages.

(We code in, like, 20.)

More

This is not a blog.

We're not into web logging. We do think about a great many things though: our clients, our families, or our jobs, to name a few. Sometimes we jot those thoughts down and list them in reverse chronological order. You'll find some of those jotted-down-thoughts here.

Hybrid learning
Is this the new normal?...
3 years ago
Remote whiteboarding
Finally, it's not an either/or situation...
3 years ago
Introducing ShareTheBoard
We're proud to introduce our latest creation. If you've ever collaborated with someone remotely - you'll want to see this....
12 months ago
Shopify Scripts
Brak dostępu do możliwości modyfikowania funkcjonalności sklepu była bardzo problematyczna, a wprowadzanie wielu takich samych produktów, ale w różnych cenach nie wcho...
5 years ago
Shopify z perspektywy zarządzania projektem
Dziś chciałbym Ci pokazać rozwiązanie, które pozwoli Ci osiągnąć Twoje cele sprzedażowe niezależnie od tego czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z e-commerce, czy ...
5 years ago
WooCommerce vs Shopify okiem developera
Stały wzrost rynku e-commerce powoduje dynamiczny rozwój platform pozwalających na sprzedaż w Internecie. Z pewnością każdy początkujący sprzedawca (i nie tylko) zada...
5 years ago
eCommerce development
Small Business support from FPWD during the pandemic...
4 years ago
Shopify applications & stores implementation
Find out more about Shopify Apps and complex Shopify services we provide....
4 years ago